dimecres, 26 de març de 2014

La salut mental i el benestar emocional de les persones que cuiden a familiars

La xarxa ha iniciat un procés de treball per a aprofundir en els estressants emocionals i els principals riscs per a la salut mental que suposa l’atenció i la cura d’un familiar malalt o depenent al llarg de les diferents fases d’aquest procés.

S’abordaran els aspectes comuns –el perfil del cuidador- i també les especificitats o singularitats que es presenten en funció de la naturalesa de la malaltia (neurodegeneratives, càncer, trastorns mentals) i d’altres factors com el vincle amb el malalt, el pronòstic; les reaccions de l’entorn familiar i proper, etc.

Es vol identificar i difondre les principals orientacions que poden ajudar als familiars cuidadors a afrontar la situació i mantenir una vida equilibrada: facilitar l’adaptació als canvis; prevenir l’aparició del síndrome de burnout, etc.).

I singularment, de quina forma els professionals de l’atenció primària de salut i serveis socials, des de la relació que estableixen amb aquestes persones, poden acompanyar-los i donar suport.

També la contribució dels serveis que ofereixen les entitats socials de suport a les famílies.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada