dimarts, 30 d’abril de 2013

Es presenta a la Xarxa la prova pilot de la nova targeta sanitària “Cuida’m” a Barcelona


En Carles Benet, del Consorci Sanitari de Barcelona, va presentar, el passat 26 d'abril, a la Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores la prova pilot de creació d'una targeta sanitària individual (TSI) "Cuida'm" endegada per CatSalut i iniciada en alguns centres de salut de la ciutat de Barcelona. 
Aquesta targeta permetrà identificar aquelles persones que, pel seu estat de salut o per les seves característiques específiques, necessiten una atenció diferenciada en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.
Durant aquesta prova pilot són els metges d’aquests centres els que fan la sol·licitud de la TSI “Cuida’m” per a aquelles persones amb demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), discapacitat intel·lectual greu i profunda, discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista i/o dany cerebral. La petició es fa a proposta del metge o metgessa, si considera que la persona ha de disposar de la targeta, o bé a petició de la persona que en serà titular o del seu representant (familiar o tutor). Una vegada acceptada la sol·licitud, el titular rebrà la targeta al seu domicili.
L’objectiu de la targeta és permetre una atenció més adaptada a les necessitats d’aquestes persones, facilitar la seva relació amb els professionals i l’acompanyament per part dels seus familiars o cuidadors/es, sempre que ho permeti la situació clínica.
La Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Barcelona valora molt positivament aquesta iniciativa i expressa el seu interès en fer un seguiment intensiu del procés d’implantació.